İlaç Hammaddesi

İlaç Hammaddesi

Gensenta İlaç Sanayii A.Ş. Şekerpınar Hammadde Üretim Tesisleri 100 kişilik uzman kadrosu ve modern tesisleriyle Kocaeli'nin Çayırova İlçesi'nde 15.000 m2 kapalı alana sahiptir.

Bu alanda ilaç hammadde üretimi yapan iki adet üretim tesisi, pilot tesis, küçük ölçekli üretim tesisi, kalite kontrol laboratuvarı, araştırma geliştirme laboratuvarı, arıtma tesisi ve üretime yardımcı üniteler yer almaktadır.

Hammadde Üretim Tesisleri'ndeki bağımsız dört ayrı üretim ünitesinde penisilin grubu ilaç etkin maddeleri, makrolid grubu ilaç etkin maddeleri ile etodolak ve diğer ilaç etkin maddeleri üretilmektedir.

Hammadde Üretim Tesisleri Kasım 2006'da FDA tarafından denetlenmiş ve FDA onayından geçmiştir. Haziran 2009'da yapılan ikinci denetim ile FDA tarafından tekrar onaylanmıştır.

Hammadde Üretim Tesisleri Türk Standartları Enstitüsü tarafından yapılan belgelendirme tetkik çalışmaları ardından Ocak 2009'da TSE ISO 14001 Standartı kapsamında Çevre Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazanmıştır.