İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi

Gensenta olarak amacımız mevcut çalışanlarımız için en iyi ortamı sağlayarak onların performanslarını artırmak ve aynı zamanda kendilerini Gensenta'nın bir parçası gibi hissetmelerini sağlamaktır. Bu çerçevede İnsan Kaynakları ekibi olarak, en değerli varlığımız olan insan kaynağımızın Gensenta’nın kurumsal değerlerini benimseyip bu değerleri geliştirebilecek kişilerden oluşmasını sağlamayı amaçlıyoruz.

Amaçlarımız

  • Çalışanlarımız için en rahat şekilde çalışılabilecek ortamı sağlamak.
  • Çalışanlarımıza Gensenta’nın bir üyesi olduklarını hissettirmek ve takım çalışmalarını desteklemek.
  • Çalışanlarımızın motivasyonlarını yakından takip etmek ve bunu artırmak için gerekli yolları tespit ederek uygulanmasını sağlamak.
  • Çalışanlarımızın gelişimleri için ihtiyaçlara yönelik eğitim programlarından yararlanmalarını sağlamak.
  • İşe alım süreçlerimizde tüm başvurulara fırsat eşitliği sunarak, geleceğin ihtiyaçlarını da gözeterek şirketimize yetenekler kazandırmak.