AR-GE Faaliyetleri

AR-GE Faaliyetleri

Gensenta Ar-Ge Merkezi faaliyetleri; farmasötik geliştirme çalışmaları, analitik yöntem geliştirme ve validasyon çalışmaları, patent değerlendirme süreçleri, ölçeklendirme çalışmaları, pilot seri üretimleri, stabilite takibi, klinik çalışmaların planlanması/takibi ve gerekliliklerinin karşılanması, sürekli iyileştirme faaliyetleri (geri bildirim Ar-Ge) olmak üzere birçok çalışmayı ulusal ve uluslararası yönetmelikler ve kılavuzlar çerçevesinde Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği Uluslararası İyi Üretim Uygulamaları (Good Manufacturing Practice - GMP) ve İyi Laboratuvar Uygulamaları (Good Laboratory Practice - GLP) kurallarına uygun olarak yürütülmektedir.

Gensenta Ar-Ge Merkezi, beşeri ilaç araştırma – geliştirme faaliyetleriyle öncelikle ülkemizde ve tüm dünyada hastaların daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürmelerini sağlayacak etkin, emniyetli, hasta uyuncunun sağlandığı, yenilikçi ve ekonomik ürünler geliştirerek insan sağlığının hizmetine sunmayı her daim hedeflemekte ve bu kapsamda çalışmalarını sürdürmektedir.

Gensenta İlaç, ülkemiz ve dünya insanlarına daha sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için kaliteli, güvenilir ve uygun maliyetli ürünler sunmak amacıyla kurulduğu günden bu yana çok sayıda Ar-Ge projesini hayata geçirmiştir. Bu projeler içinde Tübitak ve Sanayi Üniversite işbirlikleri ile devam eden ve tamamlanmış projeler de yerini almıştır. Güncel durumda tecrübe ettiğimiz işbirliklerimiz;

  • “1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı”
  • “2244 Sanayi Doktora Programı”
  • “1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projesi”
  • “1004 Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı”

Gensenta Ar-Ge Merkezi, ilerleyen dönemde AB üyesi ülkeler ve Tübitak aracılığıyla gerçekleştirecek uluslararası projelerde de aktif rol almayı hedeflemektedir.